Bạn đang muốn bắt đầu một công việc quan trọng, bạn băn khoăn không biết ngày giờ mình chọn có phải là ngày giờ tốt cho việc khởi sự? Để tham khảo, hãy sử dụng dịch vụ "Xuất hành đại lợi" với sự "tham mưu" của bậc cao nhân Khổng MinhLý Thuần Phong để chọn lựa được thời gian tốt nhất cho công việc thành công.

Soạn XH <NgàyÂm> <ThángÂm> gửi 998, tham số cách nhau một khoảng trắng
- Ngày Âm: từ 01, 02, 03, ..., đến 30
- Tháng Âm: từ 01, 02, 03, ..., đến 12
Ví dụ: Bạn muốn xem ngày 07 tháng 12 âm lịch thì soạn tin:
       XH 07 12 gửi 998

Soạn XH <GiờÂm> NgàyÂm> <ThángÂm> gửi 998, tham số cách nhau một khoảng trắng
- Giờ Âm: Tính theo canh giờ
                Ty (23h - 1h)         Suu (1h - 3h)           Dan (3h - 5h)
                Mao (5h - 7h)        Thin (7h - 9h)          Ti (9h - 11h)
                Ngo (11h - 13h)      Mui (13h - 15h)       Than (15h - 17h)
                Dau (17h - 19h)      Tuat (19h - 21h)      Hoi (21h - 23h)
- Ngày Âm: từ 01, 02, 03, ..., đến 30
- Tháng Âm: từ 01, 02, 03, ..., đến 12
Ví dụ: Bạn muốn xem giờ Mùi ngày 07 tháng 12 âm lịch thì soạn tin:
       XH Mui 07 12 gửi 998